КОИ СМЕ НИЕ

КОИ СМЕ НИЕ?

Teamtime International е създадена от група високо квалифицирани специалисти, с над 20 години практически опит в управление на човешките ресурси, управление на промяната, топ мениджмънт коучинг и обучение.

Компанията оперира на български и немски вътрешни пазари и през офисите си в България и Германия покрива проекти на европейски пазар. Нейните услуги са в сферата на организационно консултиране в насока човешки ресурси, управление на промяната, иновации и дигитализация в човешките ресурси, обучение и развитие, топ мениджмънт коучинг, директно търсене за топ мениджмънт позиции и т.н.

Ние предлагаме индивидуални решения, подпомагащи работата на мениджъри на високи и средни позиции, специалисти човешки ресурси и корпоративни отдели, координиращи процеси по управление на промяната, въвеждане на иновации, търсене и развитие на таланти. Ние предлагаме международно качество услуги и продукти, които намаляват административния и организационен товар на мениджърите, развиващи своите служители и водещи екипите си към промяна:

Нашите корпоративни консултантски проекти обхващат широк спектър от услуги, които гарантират подкрепа и качествено управление при предизвикателни проекти като реструктуриране, разрастване, интегриране на нови HR системи, влизане на нови пазари, дигитализация, иновации и управление на промяната.

Нашите обучителни програми гарантират устойчива промяна в лидерското поведение и нагласите на участниците, включително и върху резистентността им да се променят. Те вдъхновяват и ангажират ключовите служители на компанията да бъдат активни агенти на промяната в своето личностно и професионално развитие.

Нашият индивидуален и групов коучинг за управление на промяната подкрепя мениджъри и предприемачи при вземане на трудни решения, справяне с предизвикателни междуличностни и екипни отношения, както и с трудни житейски и професионални ситуации и процеси. Коучингът повишава енергията за живот и мотивацията, внася вдъхновение и ентусиазъм за планиране и постигане на индивидуалните и групови цели.

КОИ СА НАШИТЕ КЛИЕНТИ?

Индивидуалните и групови бизнес коучинг програми са предназначени за:

 • Висши мениджъри, изправени пред предизвикателството да управляват процеси на промяна в своите компании и имащи необходимост от усъвършенстване на работните екипи;
 • Висши и средни мениджъри, които работят във високо конкурентни сегменти;
 • Ръководители от среден мениджмънт, желаещи да развиват своите управленските способности  и тези на своите служители;
 • Ръководни екипи, които искат да подобрят комуникацията и работата си заедно, за да постигнат още по-добри резултати в стратегическото планиране, поставянето на цели и планове за действие и тяхното изпълнение. 

Индивидуалните life coaching сесии са подходящи за клиенти,

които искат да намерят баланса и хармонията в живота си. Сесиите повишават способностите на човек да се справи още по-добре със сложни лични и работни взаимоотношения. Коучинг сесиите насочват клиента при съставянето на силни планове за действие, помагат му да прави интелигентни избори, да взема мъдри решения за живота си и да превърне временното объркване и напрежение в яснота и визия и подреден план за действие. 

Нашите програми за обучение обхващат цялата сфера от обученията по "меки умения" за компаниите, които искат да развиват своя персонал:

 • Лидерски умения за активни мениджъри
 • Формиране и управление на екипи 
 • Мотивация за бизнес резултати
 • Вземане на решения и решаване на проблеми
 • Управление на конфликти
 • Ефективна комуникация
 • Ефективно менторство
 • Оценка на представянето и обратна връзка
 • Ефективни презентационни умения
 • Ефективни умения за продажба за начинаещи и напреднали 
 • Умения за преговаряне
 • Управление на промяната
 • Емоционална интелигентност
 • Управление на времето и стреса
 • Умения за интервюиране
 • Обучение за обучители

Нашите програми за HR Одит и Оценка гарантират на нашите клиенти:

 • Обективна дейтална картина на настоящата ситуация в компанията, включително анализ на основните бизнес процеси, анализ на вътрешната комуникация и междуличностните взаимоотношения;
 • Индивидуални доклади за оценка и препоръки.

Нашите тиймбилдинг програми са предназначени за:

 • Компании и организации, желаещи да работят за сплотяване и подобряване на комуникациите в своите екипи;
 • Компании, които искат да организират освобождаващи от стрес, динамични и атрактивни събития за отпразнуване на годишнини, фирмени поводи и др. или просто за екипи, които искат да се забавляват!

Нашите аутсорс услуги са предназначени за:

 • Международни компании, влизащи на българския пазар, които първоначално не желаят вътрешен HR отдел;
 • Български малки и средни компании, които се нуждаят от висококачествени HR услуги и умения в процеса за развитие на на техния вътрешен HR отдел;
 • Големи български и международни компании, които се сблъскват с временно претоварване в своя HR отдел и се нуждаят от временна помощ за рутинни или иновативни вътрешни проекти.