ОБУЧЕНИЕ

"Практиката е най-трудната част от ученето, а обучението е в основата на промяната."

Анн Фоскамп

Методологията за обучение на Teamtime International е основана на повече от 15 години в развитието на хора и организации. Всички материали за програмите, които предлагаме, са съставени от нашите експерти след цялостен анализ на нуждите. Това е последвано от продължителни дискусии със заинтересованите лица в компанията на клиента. Сред техниките, които използваме, са казуси и интерактивни дискусии, умело комбинирани с кратки лекции, последвани от анализи на групата. Всички участници са насърчавани да споделят въпроси и казуси, свързани с работният процес.  

Фокусираме се върху специфичните нужди на клиента, а това което има значение са резултатите и промяната. Ние повишаваме мотивацията, подкрепяме инициативата и предприемачеството, провокираме екипите към креативност и нестандартно мислене. Ние вдъхновяваме екипите да искат да учат още! Предлагаме адаптирани обучения, направени специално за нуждите на клиента. Поради тази причина темите споменати тук са просто пример.