Формиране на екип и мениджмънт

Желана промяна: 

Създаване на осведоменост относно основните лидерски стилове и техники за управление на екип. Предоставяне на практически знания относно основните принципи на ефективната работа в екип. Определяне ролята на мениджъра в успешния екип. Излагане на характеристиките на добрия екип, свързани с подбора и развитието на най-успешните служители.

Резултати след обучението: 

Участниците ще са способни:

  • Да прилагат подходящ ръководен стил, съответстващ на зрелостта на екипа;
  • Да използват техники за анализиране на работата в екип, класифициране на информацията, оценка на рисковете и възможностите;
  • Да разбират мотивацията на екипа и значението на ефективната комуникация между членовете на екипа;
  • Да разпознават разликите в поведението;
  • Да насърчават проактивността на членовете на екипа, способността да се планират и създават приоритети.