Проектни ръководители

 

     Марионела Божкова 
     Ръководител Международни проекти и Бизнес развитие 
     Старши Международен Тренер и Коуч

 

 

 

 

 

Г-жа Божкова е Ръководител Международни проекти и Бизнес развитие в Teamtime International. Тя отговаря за реализирането на проекти с международни компании в България и чужбина. В продължение на четири години тя е била Регионален мениджър за Източна и Централна България към ЕЙМС Хюман Кепитал – най-голямата международна мрежа за директно търсене на високи кадри. Марионела Божкова е високо квалифициран консултант, с богат опит в тренинг проекти, фокусирани върху развитие на човешките ресурси.

По време на своето кариерно развитие г-жа Божкова е натрупала експертност и опит в управлението и развитието на човешките ресурси чрез планиране, организиране, ръководене и контрол на стратегически аспекти в области като набор и подбор, оценка на представянето, разработване на политики в областта на възнагражденията и бонусирането, структуриране на системи за организационно управление, както и провеждане на Лидерски програми в България и чужбина.

Сертифициран Член на Международната Коучинг Федерация (ICF) с над 700 часа бизнес и лайф коучинг, тя е сред малкото в България акредитирани коучове, защитили ниво PCC. Тя е сертифициран тренер и експерт по системата за психометричен анализ „MBTI® - Myers-Briggs Type Indicator”, както и сертифициран консултант по Thomas International Management System.

Носител е на годишната награда на Българската асоциация за управление на хора за 2006 г., както и председател на регионалния й клуб.