Оценка на представянето и обратна връзка

Желана промяна: 

Създаване на осведоменост за стратегическата роля на оценката на представянето за осигуряване на работната резултатност. Изграждане на разбиране относно процеса на съставяне и изпълнение на система за управление на представянето. Планиране, подготвяне и комуникиране на оценяването. Прилагане на мотивиращи и резултатно-ориентирани техники за обратна връзка.

​Резултати след обучението: 

Участниците ще са способни: 

  • Да прилагат модерни подходи и признати добри практики в процеса на оценка на представянето;
  • Да оценяват работата на техните служители през периода на оценка и да дават съответната обратна връзка за подобряване на резултатите;
  • Да използват системата за оценка, за да оценят работните процеси и да мотивират служителите.