НАШИТЕ УСЛУГИ

Тиймтайм коучинг

Нашите коучинг програми са фокусирани особено върху увеличаване на лидерските способности чрез адресиране на лични предизвикателства и водене към ефективни схеми на поведение.

Нашите life коучинг сесии помагат на клиентите при взимането на трудни решения, предизвикателни проекти, трудни житейски ситуации. Те внасят яснота и намаляват стреса. Помагат на хората да променят деструктивните си модели на поведение. Увеличават жизнената енергия и мотивацията, внасят вдъхновение и ентусиазъм за постигане на личните цели.

Коучинг услугите се предоставят съгласно основните компетенции на Международната Коучинг Федерация (ICF):

 • Отговарят на етичните принципи и професионални стандарти
 • Конфиденциалност и разбиране
 • Установяване на коучинг споразумение
 • Установяване на доверие с клиента
 • Коучинг присъствие
 • Активно слушане
 • Задаване на силни въпроси
 • Директна комуникация
 • Създаване на осъзнатост
 • Определяне на действия
 • Планиране и поставяне на цели
 • Наблюдаване на прогреса и отговорност 

Програми за обучение на Тиймтайм

Практическо ориентирани фирмени програми за обучение, приспособени към специфичните нужди на компанията-клиент. Програмите за обучение са фокусирани върху развитието на мениджмънт и търговските екипи, като гарантират подобрение на организационните резултати. Предлага се целият спектър от теми за "меки умения". 

Програми за оценка на Тиймтайм

Индивидуални и групови прорами за оценка на ключови служители и мениджъри, последвани от детайлни доклади и конкретни препоръки за развитие. Изготвяме цялостен и обективен обзор на служители в компанията, носещи потенциал и възможности, използвайки надеждни практически тествани инструменти.

HR Инструменти

Широк спектър от инструменти, поддържащи пълния обхват от HR дейности - оценка, обучение и развитие, подбор и администрация. 

Предлагаме HR инструменти и материали, бизнес игри, icebreakers, energizers. Предлагаме подкрепа във вашите вътрешно-фирмени HR системи и процеси, като предоставяме всичко необходимо, за да водите своето обучение и още други. Ние ще проектираме и създадем съдържанието на вашата програма за обучение или тиймбилдинг. Специално приспособено съдържание, бизнес симулации, казуси, адаптирани за вашите специфични въпроси и бизнес контекст. 

Тиймтайм HR поддръжка

Предлагаме професионална подкрепа във всяка HR дейност чрез: 

 • HR проекти и услуги за поддръжка
 • HR Модели

Предлагаме подкрепа във вашите вътрешно-фирмени HR системи и процеси, като предоставяме всичко необходимо за ръководството на пълния цикъл от HR процеси.  

Тиймбилдинги

Интерактивни тиймбилдинг продукти за работещи екипи, стимулиращи креативността, иновацията, инициативата, нестандартното мислене и бизнес интуиция. 

Предлагаме динамични, оригинални и силно интерактивни продукти за българи и чужденци. Чрез създаване на уникална закачлива атмосфера включваме участниците в игрово приключение, събирайки ги заедно и създавайки незабравимо забавно преживяване.  

HR аутсорсинг

Частично или пълно изнасяне на вашите HR дейности. Ние ще действаме като ваш външен HR отдел, осигурявайки при поискване частично или цялостно всички аспекти на HR дейностите. Нещо повече - през абонаментния период ще обучаваме в процеса на работа вътрешните специалисти, така че след приключване на процеса с нас вие ще имате добре обучен персонал, което ще гарантира устойчивост и запазване на високите резултати.