Life Coaching

В Life Coaching сесиите коучът подкрепя клиентите при вземането на трудни решения, предизвикателни проекти и объркани житейски ситуации. Помага им да повишат жизнената си енергия и мотивация, внася вдъхновение и ентусиазъм за постигане на целите, като кара клиента да открива какво е важно за него/нея.

Life coaching сесиите помагат на клиента да намери баланс и хармония в живота си. Те увеличават способността му да се справя по-добре с личните и работните взаимоотношения. 

Life coaching помага на клиента да съставя ефективни планове за действие, да прави интелигентни избори, да взема мъдри решения за живота си и да превръща объркването в яснота и визия. 

Ако се опитвате да промените стила си на живот ...

Ако сте се оплели в сложни взаимоотношения и не знаете коя посока да поемете ...
Ако сте в дилема дали определен партньор е за вас ...
Ако сте решили да влезете във форма или да се заемете с нова дейност ...
Ако искате да смените работата си ...
Ако искате по-добре да владеете чувствата си ...
Ако искате да се оттървете от лош навик ...
Ако искате да внесете повече енергия в живота си ...
Ако се борите с времето и все не ви стига ...
Или ако просто трябва да споделите нещо с изслушващ и разбиращ специалист ...

Работата с Life coach може да бъде отговор на вашите желания и проблеми.

Нашите life коучове ще ви помогнат да постигнете целите си, да съставите реалистични планове за действие и което е по-важно, ще ви помогнат да намерите силата и волята да ги приложите в действие.