Ефективна презентация

Желана промяна: 

Изграждане на умения за създаване на силни, въздействащи на публиката презентации. Научаване на основните принципи за подготовка на презентационни формати и материали. Приспособяване към публиката, прилагане на техниките за въздействие над групата. Увеличаване на самоувереността и свободното изнасяне на презентации. Научаване на основни правила за разработване на презентация.  

Резултати след обучението: 

Участниците ще са способни:

  • Да подготвят добре структурирани и логично разработени презентации;
  • Да избират съдържанието на презентацията и да я форматират;
  • Да се справят със страха от презентиране и да използват впечатляващ език на тялото;
  • Да анализират публиката и да избират подход за презентиране;
  • Да използват различни вербални и невербални комуникационни техники за влияние.