Управление на промяната

Желана промяна: 

Да се осъзнае постоянният характер на промяната. Да се усвоят нови методи за справяне с противопоставянето срещу промяната и подходите за наблюдаване на процеса, както и техниките за промяна на реакциите. Да се развият стратегии и подходи за по-нататъшно подсилване на осъществяването на промяната.

Резултати след обучението: 

Участниците ще са способни:

  • Да разберат за психологичните ефекти на промяната върху служителите и мениджърите;
  • Да развият стратегии за осъществяване на промяната стъпка по стъпка;
  • Да водят успешно управлението на промяната в техния собствен екип;
  • Да се справят с противопоставянето срещу промяната, допускайки по-добри комуникационни модели;
  • Да наблюдават и следват процеса на промяна.