Бизнес Коучинг

В бизнес коучинга индивидуалните коучинг сесии адресират спефицичните нужди и проблеми на всеки отделен мениджър чрез насочващи въпроси, на които да отговарят, стъпките, които да предприемат, и нови начини и подходи. Процесът на учене включва самокритичен поглед към себе си, поемане на рискове и постигане на цели. Използваните техники включват визуализиране, конструктивно целеполагане и ефективно проследяване. Това се постига като се помогне на клиента да насърчи своята способност да учи, да се замисли върху своя опит и да промени житейски ситуации, които не му помагат в това да се превърне в истински лидер и мениджър. 

Много компании вече откриват ползите от Груповия коучинг.

Сесиите при груповия коучинг помагат на ефективно функциониращите екипи да се доближат до следващото ниво на успех. Коучингът дава на екипите възможността да подобрят определени междуличностни, комуникационни, лидерски умения, създавайки единство в екипа и повишавайки ориентацията към резултат.