04-07.08.2016, Варна, Лятна академия за тренери

За поредно лято пеоведохме нашата Лятна академия за тренери: Обучение за обучители.

Академията се проведе в два модула:

Модул 1: Основи и структура на бизнес обучението (04-05 Август 2016) – съвременни тенденции и техники

Модул 2: Коучинг подходът в бизнес обученията (06-07 Август 2016) – най-добри практики и нов ноу-хау

На Академията присъстваха мениджъри и специалисти Човешки ресурси от Варна, Русе и Пловдив.